Jak napisać plan pracy ? - praca dyplomowa

Dodano 17.1.2020

 

Jednym z ważniejszych momentów w całym przedsięwzięciu zrealizowania pracy dyplomowej jest właściwe skonstruowanie szkieletu pracy, jakim jest tytułowy plan pracy. Odpowiednio ułożony plan uporządkuje nie tylko myśli, lecz sprawi, że praca będzie miała logiczny sens i budowę.


Istnieją różne koncepcje dotyczące wyglądu/przekroju planu pracy. Poniżej przedstawiamy klasyczną formę, w której można wyszczególnić następujące elementy:

  1. Strona tytułowa;
  2. Spis treści;
  3. Wstęp – wprowadzenie czytelnika do zakresu pracy, ogólne opisanie przedmiotu i celu badań, przegląd literatury przedmiotu i stanu badań, określenie pewnych tez;
  4. Część teoretyczna - przedstawienie pracy w teoretycznym ujęciu; zdefiniowane pewnych aspektów w oparciu o rzetelne źródła;
  5. Metodyka badań (metodologia) - można je zawrzeć we wstępie, lecz nie trzeba), opis metod i technik badań, przedstawienie źródeł;
  6. Część badawcza - przedstawienie wyników badań;
  7. Zakończenie – podsumowanie wyników badań, ocena ich znaczenia, dyskusja;
  8. Bibliografia – spis tekstów (książki, czasopisma, artykuły internetowe itp.)  wykorzystanych przez autora pracy dyplomowej, uporządkowane alfabetycznie.

 

Powyżej w "szkielecie" planu pracy uwzględniliśmy część badawczą. Nie jest ona jednak wymagana w każdej pracy dyplomowej. Przeprowadzenie badań często przyjmuję formę opcjonalną. W przypadku braku zadeklarowania przeprowadzania badań, praca przyjmuje formę teoretyczną, gdzie część teoretyczna musi zostać maksymalnie rozbudowana, aby praca spełniła wymogi techniczne.

Godziny pracy biura

pon. - pt. 9:00 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel.883662403

INWESTO GRACJAN MATUSZAK

NIP7661802786
REGON368754981

 

Wypełnij formularz, postaramy się jak najszybciej wycenić zlecenie.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego. Napisac.pl nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są pomocne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.