Internet jako medium komunikacji międzyludzkiej

Dodano 18.7.2019

Komunikacja w sieci za pośrednictwem Internetu wpływa na zmiany w tworzeniu relacji społecznych. Oprócz tego, umożliwia nawiązywanie kontaktów . Nie są to jednak kontakty twarzą w twarz.

W przypadku komunikacji internetowej można odróżnić dwie główne formy interakcji: nierównoczesną – znaną jako list albo e- mail i  równoczesną, opisywaną jako czat albo wideokonferencja.

Obydwie możliwości pozwalają użytkownikowi sieci na pokonanie barier komunikacyjnych, dlatego internauci chętniej nawiązują relacje z osobami, z którymi nie łączy ich bliska znajomość. 

W przypadku komunikacji w sieci zanika tradycyjny tzw. wiążący charakter kontaktów. Na czatach albo na grupach dyskusyjnych, kształtujących większość wyobrażeń o  wirtualnych grupach, odnajdują się różne osoby powiązane jednym wspólnym zainteresowaniem.

Internet, dzięki stałemu rozwojowi, wpływa na powstawanie najnowszych technologii komunikacyjnych. Technologie te dostosowują się do określonych środowisk , grup.

Każda grupa użytkowników posiada charakterystyczne cechy dla jej funkcjonowania w świecie internetowym, od motywacji, przez zaspakajane potrzeby, aż do ścisłych relacji, jakie zachodzą między poszczególnymi osobami.

Wielu użytkowników sieci przekłada surfowanie ponad rozmowy z najbliższymi, sprawy domowe oraz aktywność w swoim otoczeniu. W związku z tym można wywnioskować, iż to medium może doprowadzić do izolacji oraz braku zainteresowania społecznym życiem.

Jednak internetowe technologie stanowią dla osób nieumiejących odnaleźć się w  realnym świecie tzw. alternatywę uzewnętrznienia. Dzięki np. Facebookowi, Twitterowi mogą znaleźć grupę osób, z którą zaczną się identyfikować.

Można więc wysnuć wniosek, iż komunikacja poprzez Internet odgrywa ważną rolę w procesie interakcji między ludźmi, gdyż miejsce oraz czas przestają być przeszkodą, a bliskość fizyczna nie jest zasadniczym elementem interpersonalnych relacji.

Pomimo badań z zakresu komunikacji w Internecie, naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak wpłynie cyberprzestrzeń na  relacje interpersonalne. Jedna grupa uważa, iż rozmowy w sieci charakteryzują się płytkością i małym zaangażowaniem, zaś pozostali powołują się na  dowody, że najnowsze technologie sprzyjają zacieśnieniu oraz utrwalaniu znajomości  z osobami poznanymi w internecie.

 

Godziny pracy biura

pon. - pt. 9:00 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel.883662403

INWESTO GRACJAN MATUSZAK

NIP7661802786
REGON368754981

 

Jakieś pytanie? Skontaktuj się bezzwłocznie z nami już teraz.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego. Napisac.pl nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są pomocne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.