RODO - NIEZBĘDNE INFORMACJE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Inwesto Gracjan Matuszak zarejestrowana pod adresem:

INWESTO GRACJAN MATUSZAK, UL.P.E.STRZELECKIEGO 21, 62-100 WĄGROWIEC

NIP 7661802786

DANE OSOBOWE

 • 1. W momencie  wykonywania czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do wystawienia rachunku za usługę, jak i preferencyjnie sporządzenia umowy o wykonanie dzieła. Do pozyskiwanych danych zalicza się: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/pobytu.
 • 2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 • 3. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.
 • 4. Wszystkie pozyskiwane dane klientów mają charakter poufny i są bezwzględnie chronione przez administratora (właściciela firmy). 


KWESTIE TECHNICZNE

 • 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas dodania ogłoszenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.
 • 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.
 • 3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników. Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
 • 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email 
biuro@napisac.pl

Godziny pracy biura

pon. - pt. 9:00 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel.883662403

INWESTO GRACJAN MATUSZAK

NIP7661802786
REGON368754981

 

Wypełnij formularz, postaramy się jak najszybciej wycenić zlecenie.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego. Napisac.pl nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są pomocne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.