RODO - NIEZBĘDNE INFORMACJE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Inwesto Gracjan Matuszak zarejestrowana pod adresem:

INWESTO GRACJAN MATUSZAK, UL.P.E.STRZELECKIEGO 21, 62-100 WĄGROWIEC

NIP 7661802786

DANE OSOBOWE

 • 1. W momencie  wykonywania czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do wystawienia rachunku za usługę, jak i preferencyjnie sporządzenia umowy o wykonanie dzieła. Do pozyskiwanych danych zalicza się: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/pobytu.
 • 2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 • 3. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.
 • 4. Wszystkie pozyskiwane dane klientów mają charakter poufny i są bezwzględnie chronione przez administratora (właściciela firmy). 


KWESTIE TECHNICZNE

 • 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas dodania ogłoszenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych.
 • 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.
 • 3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników. Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
 • 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email 
biuro@napisac.pl

Godziny pracy biura

pon. - pt. 9:00 - 17:00

biuro@napisac.pl

tel.883662403

INWESTO GRACJAN MATUSZAK

NIP7661802786
REGON368754981

 

Jakieś pytanie? Skontaktuj się bezzwłocznie z nami już teraz.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego. Napisac.pl nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są pomocne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.